Banner
Kurumsal Duyurular - İç Hizmet Yönergesi


PERSONEL İÇ HİZMET YÖNERGESİ

1. MESAİ

Tüm personel hastanenin belirlenen mesai saatlerine uymak zorundadır.

2. İZİN

· Hastane personeli hastane idaresi tarafından belirlenen vardiya saatlerine uymakla yükümlüdür.

· Hastane personeli her türlü izin talebini hastaneye gelerek izin belgesi dolduracak ve ilgili birim sorumlusunun onayı ile iznini kullanacaktır. Sözlü ve telefonla alınan izin talepleri değerlendirilmeyecektir.

· Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır. Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini hastane idaresine vermesi zorunludur.

3. DAVRANIŞ

· Hastane personeli genel ahlak kurallarına uymak zorundadır.

· Hastane personeli idarenin yazılı ve sözlü kurallarına uymak zorundadır.

· Hastane personeli hasta, hasta yakını ve mesai arkadaşlarına karşı güler yüzlü, kibar ve nazik olmak zorundadır.

· Hastane personeli hasta ve hasta yakınlarına tedavi ve istekleri konusunda yardımcı olmak zorundadır.

· Hastane personeli hasta, hasta yakınlarına ve mesai arkadaşlarına karşı hitaplarda kibar üsluplar kullanmalıdır. (Bay, bayan, hanımefendi, beyefendi, hemşire hanım, doktor bey vb. şeklinde.)

· Hastane personelleri idari amirlerine karşı isimleriyle hitap edemez ve amirlerine karşı ses tonunu yükseltemez.

· Hastane personeli hastane içersinde yüksek sesle konuşmamalı, rahatsızlık verecek hal ve hareketlerden kaçınmalıdır.

· Hastane personeli genel huzuru bozucu davranışlarda bulunmamalı, dedikodu yapmamalı ve dedikoduya müsaade etmemelidir.

· Hastane personeli hiyerarşik düzene uymalı ve hiyerarşi düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır.

· Hastane personeli çalışma koşulları ile ilgili her türlü sorununu kendisi üst amiri ile paylaşacak, idari işlere kendisi dışında 3. Şahısları aracı olarak kullanmayacaktır.

· Hastane personeli kişisel bilgisayarlarını hastanede kullanmayacaklardır.

· Hastane personeli çalıştığı birimde şartlar uygun olduğunda olmak üzere günde en fazla iki kez olmak şartıyla kısa süreliğine sigara molasına çıkabileceklerdir.

 

4. GÖREV YERİ VE DÜZENİ

· Hastane personeli mesai saatleri içinde mutlaka görev yerinde bulunacaktır.

· Hastane personeli görev yerinin temizlik ve düzeninden sorumludur.

· Hastane içersinde hiçbir personel yakıcı, kesici, patlayıcı madde bulunduramaz.

· Hastane personeli görev yeri dışında hiçbir üniteye sorumlularının bilgisi dışında izinsiz olarak giremez.

5. HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

· Hastane personeli çalışma alanlarında iş kazalarına karşı tedbirli olmak zorundadır. Her cihazın kullanma talimatlarına uyulacaktır.

· Hastane personeli enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu yönergelere uymak zorundadır.

6. KİMLİK KARTI

· Tüm personel hastanede mesai saatleri süresince kimlik kartı takmak zorundadır.

7. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

· Kalite yönetim biriminin Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince belirlediği tüm prosedür ve talimatlara uygun davranmak zorundadır.

8. KILIK KIYAFET

SAĞLIK GRUBU ÇALIŞANLARI

· Sağlık personeli hastanenin belirlemiş olduğu formaları mesai saatleri içinde giymek zorundadır. Mesai saatleri dışında giyilmesi(hastane bahçesinin dışına çıkılması) yasaktır.

· Riskli birimlerde çalışanlar birim dışında üstlerine beyaz önlük giymeli ve birim içinde kullanılan terlikleri birim dışında kullanmamalıdır. Birim içinde ayakkabılarla dolaşmamalıdırlar.

· Sağlık Personeli sallanan küpe, fazla miktarda yüzük, bilezik, künye gibi aksesuarları mesai saatlerinde kullanmayacaktır.

· Sağlık personelinin saçları uzun ise öne düşmeyecek şekilde arkadan toplanacaktır.

· Sağlık personeli aşırı ve abartılı makyaj yapmayacaktır.

· Sağlık personelinin tırnakları çok uzun olmamalıdır, açık ya da koyu abartılı renkte ojeler kullanılmayacaktır.

· Sağlık personelinin kıyafeti ve formaları temiz, ütülü tertipli olmalıdır.

· Erkek personel günlük traşlı olacaktır.

· Kıyafetlerde kot kumaştan üretilmiş pantolon ceket olmayacaktır. Ayakkabılar temiz ve boyalı olacak, sandalet ve terlik giyilmeyecektir.

SEKRETER- YÖNETİM GRUBU ÇALIŞANLARI

· Yönetimin belirlediği kıyafeti giymelidirler.

· Çok yüksek topuklu ayakkabı giymeyeceklerdir.

· Sivil giyinen çalışanlar askılı, sırtı açık, diz üstü, dekolte, abartılı renkli dikkat çeken kıyafetler ve şort giymeyeceklerdir

· Aşırı makyaj yapılmayacak saçlar uzun ise öne düşmeyecek şekilde arkadan toplanacaktır

· Tırnaklar uzun olmayacak açık ya da koyu abartılı renkte ojeler kullanılmayacaktır

· Aşırı aksesuar kullanılmayacaktır.

· Erkek personel günlük traşlı olacaktır.

· Kıyafetlerde kot kumaştan üretilmiş pantolon ceket olmayacaktır. Ayakkabılar temiz ve boyalı olacak,

sandalet ve terlik giyilmeyecektir.

· Çalışan personelin kıyafeti temiz, ütülü ve tertipli olacaktır.

 
 
Pro WEB