Banner
SKS Kalite Yönetimi


EĞİTİM KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Sinan AKTÜRK Kadın Hast. Doğum Uzmanı Tıbbi Hizmetler Sor. Hekim
 Nihal MALAY Biyokimya Uzmanı İdari Hizmetler Sor. 
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Hemşire Hizmetleri Yöneticisi
 Aygen LAÇİN Mesul Müdür Kalite Yönetim Direktörü
 Nermin ERİBOL Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı
 Hanife DOK Hemşire Servis Sorumlu Hemşiresi
     
     

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Sinan AKTÜRK Kadın Hast. Doğum Uzmanı Tıbbi Hizmetler Sor. Hekim
 Nihal MALAY Biyokimya Uzmanı İdari Hizmetler Sor. 
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Hemşire Hizmetleri Yöneticisi
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Kalite Yönetim Direktörü
 Mehmet YAPAR Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı
 Canan ÖZCAN Laboratuvar Teknikeri Laboratuvar Teknikeri
 Vahide ŞENSOY Anestezi Teknikeri Anestezi Teknikeri
 Şerife OCAK Radyoloji Teknikeri Radyoloji Teknikeri
     
     

AKILCI İLAÇ KULLANIM KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Nihal MALAY Biokimya Uzmanı İdari Hizmetler Sor.
 Nermin ERİBOL Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı
 Mustafa ÇAVUŞOĞLU Eczacı Eczacı
     
     
     

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Mahmut Bekir GÜRCAN Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı
 İnan KILIÇ Anestezi ve Rea. Uzmanı Anestezi ve Rea. Uzmanı
 Abdurrahman TOMAKİN Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı
 Nermin ERİBOL Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı
 Uğur EKİNCİ Kadın Hast. Doğum Uzmanı Kadın Hast. Doğum Uzmanı
 Hanife DOK Hemşire Servis Sor. Hemşiresi
 Gülçin TATAR Hemşire Servis Sor. Hemşiresi
 Canan ÖZCAN Laboratuvar Teknikeri Transfüzyon Sor. Tek.
 İ.Ersan ÖZYÜREK Tıbbi Sekreter İstatistik ve Arşiv Görevlisi
     
     

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 ADI SOYADI

GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Uğur EKİNCİ Kadın Hast. Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı
 Nermin ERİBOL Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı Çocuk Hast. Ve Sağ. Uzmanı
 Abdurrahman TOMAKİN Dahiliye Uzmanı Dahiliye Uzmanı
 Mahmut Bekir GÜRCAN Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Hemşire Hizmetleri Yöneticisi
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Enfeksiyon Kont. Hemşiresi
 Mustafa ÇAVUŞOĞLU Eczacı Eczacı
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Hastane Müdürü
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Kalite Yönetim Direktörü
     
     

TESİS GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Sinan AKTÜRK Kadın Hast. Doğum Uzmanı Tıbbi Hizmetler Sor. Hekim
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür İdari Hizmetler Sor. Hekim
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Hemşire Hizmetleri Yöneticisi
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Kalite Yönetim Direktörü
 Emrah MANAV Teknik Servis Sorumlusu Teknik Servis Sorumlusu
 Sadullah CEBECİ Has. Güvenlik Amiri Has. Güvenlik Amiri
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Afet ve Acil Durum Sorumlusu
 Emrah MANAV Teknik Servis   Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu
     
     

HASTA GÜVENLİĞİ  KOMİTESİ

 ADI SOYADI GÖREVİ KOMİTE GÖREVİ
 Sinan AKTÜRK Kadın Hast. Doğum Uzmanı Tıbbi Hizmetler Sor. Hekim
 Aygen LAÇİN Mesül Müdür Kalite Yönetim Direktörü
 Seval GÜNEYTEPE Başhemşire Hemşire Hizmetleri Yöneticisi
 Nihal MALAY Biyokimya Uzmanı İdari Hizmetler Sorumlusu
 Uğur EKİNCİ Kadın Hast. Doğum Uzmanı Cerrahi Branş Sor. Hekimi
 Abdurrahman TOMAKİN Dahiliye Uzmanı Dahili Branş Sor. Hekimi
 İnan KILIÇ Anestezi ve Rea. Uzmanı Anestezi ve Rea. Uzmanı
 Orhan BAYRAKTAR
Hast. Bilgi. Yön. Sistemi Sor. Hast. Bilgi. Yön. Sistemi Sor.
 Mustafa ÇAVUŞOĞLU Eczacı Eczacı
 Canan ÖZCAN Laboratuvar Teknikeri Laboratuvar Sorumlusu
 
 
Pro WEB