Banner
Hastanemizden Ayrılırken


Hastanın ilgili servisten taburcu olmasına karar verilir ise hastaya veya yakınlarına ilgili hekim ve servis hemşireleri tarafından evdeki bakım veya tedavi hakkında bilgilendirme yapılır.

Hasta hastaneden ayrılmadan önce ilgili bölüm sekreterliğine uğrayarak resmi yapılması gereken bir işlem olup olmadığını öğrenmelidir.

Eğer hasta herhangi bir yerde çalışıyor ve çalıştığı kurum ya da kuruluşa hastanede yattığına veya istirahat ile ilgili resmi bir belge vermesi gerekiyorsa bunu hekimine bildirmelidir.

Hekim hastanın tıbbi durumuna göre istirahat ile ilgili gerekli evrakları (iş görmezlik raporu veya kurul halinde rapor alınması vb..) düzenler.

Sekreterlikte taburculuk için aşağıdaki evrakların kontrolü yapılır;

Kan barkotları,

·         İlaç ve sarf malzeme raporu,

·         Epikriz.

·         Hastanın dosya içeriği,

·         Hemşire gözlem formları,

·         Ücretlendirme Formları,

·         Hasta orderları,

Taburcu olurken Sekreterliğe uğranılmaması durumunda hasta hastanede yatmamasına rağmen yatıyor gözükebilmektedir. (Not: Bu süreçte herhangi bir ücret SGK veya hastadan tahsil edilmemektedir. Sadece hastalarımız başka sağlık kurumlarının tedavi işlemlerinden yararlanamamaktadır.)

Taburcu olmadan önce;

·         Eve gittiğinizde neler yapmanız gerektiği konusunda bilgi alın,

·         Hastalığınız hakkında ve sağlığınızın korunmasıyla ilgili bilgilendirici dokümanları isteyin,

·         Kullanacağınız ilaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi anladığınızdan emin olun,

·         İhtiyacınız olduğunda aramak üzere bir telefon numarası isteyin,

·         Kontrol randevunuz varsa, randevunuzla ilgili tüm işlemlerin yapıldığından emin olun,

·         Lütfen kontrol randevunuza, verilen gün ve saatte gelmeye özen gösterin.

 
 
Pro WEB