Banner
Emzirme Politikamız
Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir.

Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir, çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahip. Ayrıca annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yolu emzirme. Ayrıca anne sütü ileriki yaşlarında, diğer besinlerle beslenen bebeklere göre daha zeki olmalarına katkı sunar.
Anne sütünü teşvik programları çerçevesinde temel amaç hastane doğumlarını kapsayacak şekilde anneleri doğum öncesi dönemde hazırlamak, doğumdan hemen sonra (ilk yarım saat içinde) emzirmeye başlaması ve hastaneden taburcu olduktan sonra da sağlık personeli tarafından izlenmesi, emzirmeyi en az altı ay sürdürmesi konusunda desteklenmesini sağlamak amacıyla bebek dostu Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir, çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahip. Ayrıca annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yolu emzirme. Ayrıca anne sütü ileriki yaşlarında, diğer besinlerle beslenen bebeklere göre daha zeki olmalarına katkı sunar.

 Anne sütünü teşvik programları çerçevesinde temel amaç hastane doğumlarını kapsayacak şekilde anneleri doğum öncesi dönemde hazırlamak, doğumdan hemen sonra (ilk yarım saat içinde) emzirmeye başlaması ve hastaneden taburcu olduktan sonra da sağlık personeli tarafından izlenmesi, emzirmeyi en az altı ay sürdürmesi konusunda desteklenmesini sağlamak amacıyla bebek dostu hastaneler geliştirilmiştir.

Hastanemizde Anne sütünün korunması, emzirmenin desteklenmesi ve önerilmesi, başarılı emzirme konusunda, emzirmeyle ilgili temel şartlar içeren eğitimler yapılmaktadır. Yapılan son araştırmalara göre bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin bebek ölüm ve hastalıklarının azalmasında önemli bir rolünün olduğunu, dolayısıyla anne sütü ile beslenmenin teşvik edilmesinin gerektiğini vurgulamaktadır ve kesinlikle yalancı emzik kullanılmaması önerilir.

 ANNE SÜTÜ EMZİRME POLİTİKAMIZ

Bu kurum BEBEK DOSTU’ dur ve onların sağlıklı büyümeleri için çalışır.
 • Kurumumuzda çalışan tüm personel ANNE SÜTÜ ile beslenme ve emzirme teknikleri konusunda 15 saat teorik ve 3 saat uygulamalı eğitim almaktadır.
 • Bu eğitim altı ayda bir güncellenir.
 • Gebelerde 32. Haftadan itibaren emzirmenin yararı ve yöntemleri konusunda antenatal polikliniğimizde gruplar halinde veya bireysel olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı olunmaktadır.
 • Anne ile bebeğin 24 saat aynı odada kalmalarını sağlayacak bir uygulamaya başlanmıştır. Hastanemizde ayrıca bebek odası yoktur.
 • Hastanede yatan doğum yapmış annelere doğum servisinde, özel eğitim odasında her gün emzirme ile ilgili doktor, hemşire ve ebe tarafından eğitim verilmektedir.
 • Çocuk Polikliniğine başvuran emzirme dönemindeki annelere de emzirme eğitimi verilmektedir.
 • Bebeklerin ilk altı ay yalnız anne sütü ile beslenmeleri konusunda teşvik edilmektedir.
 • Anne sütü ile beslenmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi teşvik edilmektedir. Sağlam Çocuk Polikliniği bu konuda bebekleri takip etmektedir.
 • Tıbbı nedenlerden dolayı emziremeyen annenin sütünün boşaltılması konusunda yardımcı olunmaktadır.
 • Hastanemizde mama ile ilgili her tür broşür, ücretsiz numune dağıtımı vs. reklâmlar yasaklanmıştır.
 • Kurumuzda Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği anne sütü muadillerinin kullanılması ile ilgili Uluslararası yasa temel alınmaktadır.
 
 
Pro WEB