Banner
Yenidoğan Yoğun Bakım
Yenidoğan Yoğun Bakım

 Hayat onların da hakkı!

Yenidoğan dönemi (neonatal dönem); bebeğin yeni koşullara uyum sağladığı ve hayatın ilk dört haftasını kapsayan bir dönemdir. Yenidoğan dönemi önemlidir. Çünkü dünyada, bebek ölümlerinin yarısından fazlası hayatın ilk dört haftasında, bunların da büyük bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır.

Türkiye’de ise yenidoğan döneminde kaybedilen bebek sayısı dünyaya göre daha fazladır. Ülkemizde her yıl ortalama 1.5 milyon bebek doğmakta, ancak bu bebeklerin yaklaşık 50 bini yenidoğan döneminde kaybedilmektedir. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu erken doğum veya uygun olmayan koşullarda yapılan doğumlar sonucu olmaktadır. Bunların en az yüzde 50’sinin önlenebilir nedenlere bağlı olduğu da bilinen bir gerçektir.

Yenidoğan dönemi ile ilgili sonuçlar, ülkemizde bu sorunun ciddi boyutlarda yaşandığını göstermektedir. Bu sebeple, dünyada olduğu gibi ülkemizde de modern yenidoğan yoğun bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Özel Ordu Sevgi Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bu bilinçten hareketle kuruldu. Ve kurulduğu günden bugüne Ünitemizde; 650 gram ya da 26 haftalık gibi prematüre (erken) doğan, solunum güçlüğü çeken, yenidoğan sarılığı sebebi ile kan değişimi yapılan, enfeksiyona bağlı problemi bulunan ya da cerrahi müdahale gerektiren bebekler gibi yenidoğan dönemine ait çeşitli sorunları bulunan bebeklere bakıldı. Alanlarında uzman güçlü bir kadro ile 24 saat sürekli hizmet veren ünitemizde, çok sayıda sorunlu bebek sağlığına kavuşturuldu.


Amacımız; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin teknik donanımı, sağlık kadrosu ve elde edilen başarılar ile Ordu ve Karadeniz Bölgesinin sayılı referans merkezlerinden biri olmasıdır. Hedefimiz; sadece hastanemizde doğan sorunlu bebeklere değil, yoğun bakıma ihtiyaç duyan tüm sorunlu bebeklere bu sağlık hizmetini sunabilmektir. Bu amaçla, bir bebeğin doğduğu yerden ünitemize taşınma işlemi transport küvöz aracılığıyla, ekibimiz tarafından yapılmektedir.


Ancak bilinmelidir ki, bebeğin sağlığını korumanın en ideal şartı, doğumun yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesidir.


Hayat onların da hakkı!


 

 
 
 
İlgili Resimler
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Ameliyathane
- Acil Servis Hizmetleri
- Servisler
- Kalite
- Özel Uygulamalar
- Yetişkin Yoğun Bakımlar
- Poliklinikler
- Radyoloji
- Laboratuvar
- Doğumhane
- -
 
 
 
Pro WEB