Banner
Radyoloji
Radyoloji

             Röntgen

             Ultrasonografi

             Renkli Doppler Ultrasonografi

             Mamografi

             Tomografi

 

Röntgen

Hastanemizin röntgen departmanı, çağdaş ve modern cihazlarla donatılmış olup tüm normal vücut organlarının (mide, böbrek, akciğer, kemik vb.) direkt grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikler yapılabilmektedir. Röntgen ünitemizde 2 adet TV ekranlı, uzaktan kumandalı, her türlü ilaçlı ve direkt grafilerin çekildiği, anjiyografinin yapılabildiği röntgen cihazı ile; ameliyathanelerimizde, ameliyat esnasında ve hasta yatak başında film çeken ‘seyyar röntgen’ ve ‘C kollu röntgen’ cihazlarımız da mevcuttur. Otomatik banyo cihazı sayesinde çekilen filmler 3-5 dakikada hastalarımıza verilebilmektedir.

Ultrasonografi

Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de yapılmaktadır. Örneğin; tiroid, meme, testis vb.). Transvaginal yöntemle kadın-doğum ile ilgili tüm ayrıntılı ultrasonografik incelemeler uygulanmaktadır.

Renkli Doppler

Renkli doppler ultrasonografi cihazı geniş kapsamlı programları ile vasküler ve kardiak doppler incelemelerinde önde gelen bir cihazdır. Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

             Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.

             Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.

             Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.

             Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.

             Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir. Teknolojik yeniliklerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde renkli ultrasonografi cihazı ile erken teşhis ve tedavi konusunda yeni başarılar kazanılmıştır.

 

 

 

Mamografi

Memenin radyolojik incelemesi yoluyla uygulanan bir tanı tekniğidir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kanser yayılımı hakkında elde edilecek bilgiler doktorları kansere yönelik uygulanacak tedavi konusunda yönlendirerek kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi veya bunların belirli kombinasyonlarının kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili karar vermelerinde yardımcı olur. Böylece sağlam dokular, bir çok faydaları olmakla birlikte ciddi yan etkileri olabilecek tedavi yöntemlerinin gereksiz müdahalelerinden korunmuş olur. BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Ameliyathane
- Acil Servis Hizmetleri
- Servisler
- Kalite
- Özel Uygulamalar
- Yetişkin Yoğun Bakımlar
- Poliklinikler
- Laboratuvar
- Yenidoğan Yoğun Bakım
- Doğumhane
- -
 
 
 
Pro WEB