Banner
Laboratuvar
Laboratuvar


Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.


Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir. Özel Ordu Sevgi Hastanesi, diğer birimlerine gösterdiği titizliği ve özeni laboratuvar biriminde de uygulayarak uluslararası standartları esas alan bir yapı oluşturmuştur. Yüksek teknoloji, hizmette zenginlik, hız ve güvenilirlik Özel Ordu Sevgi Hastanesi'nin ana hedefini oluşturmaktadır. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam için hizmetinizdeyiz.


Biyokimya I Hormon I Hematoloji I İmmunoloji I Allerji I Mikrobiyoloji


Başarılı ve iyi bir sağlık hizmeti için kaliteli laboratuvar sonuçları çok önemlidir. Günümüz tıp uygulamalarında vazgeçilmez koşul kabul edilen hasta güvenliği, laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği ile yakından ilgilidir.


Özel Ordu Sevgi Hastanesi Laboratuvarı, standart, hızlı ve güvenilir hizmet vermek üzere yeniden yapılandırılmıştır.


Özel Ordu Sevgi Hastanesi, hizmet verdiği klinik uzmanlık dallarında olduğu gibi, laboratuvar alanında da (biyokimya, hormon,immunoloji, allerji, hematoloji, mikrobiyoloji ) kaliteyi esas almayı, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek uygulamaya koymayı, klinik uygulamalarda gerekli testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hastaya sunmayı temel prensip olarak hedeflemiştir.


Özel Ordu Sevgi Hastanesi olarak laboratuvarımızda kalite uygulamaları çalışmalarını devam ettirmeye, üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktayız.


Sağlık sektöründeki gelişmeleri ve eğitimin sürekliliğini esas alarak laboratuvarımızı büyütmeyi ve verimliliğini artırmayı hedeflemekte, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sürekli göz önünde bulundurmaktayız.


Özel Ordu Sevgi Hastanesi Laboratuvarı, daha geniş bir kitleye hizmet sunmak amacıyla, tetkikleri ücretlendirmede Türk Tabipler Birliği’nin izin verdiği en düşük fiyatı esas almaktadır.


 


BİRİMLERİMİZ


             BİYOKİMYA


             HORMON


             HEMATOLOJİ


             İMMUNOLOJİ-ALLERJİ


             SPERM ANALİZİ


             TOKSİKOLOJİ-İLAÇ DÜZEYİ


             MİKROBİYOLOJİ


             Bakteriyoloji


             Parazitoloji


             Viroloji (Antijen, antikor, nükleik asit testleri)


             İmmunoseroloji


 


PATOLOJİ KADROMUZ


 


Laboratuvar yönetiminde başarı, bilgisini sürekli güncelleyen, becerisini giderek geliştiren, alanında uzman bir kadronun varlığına bağlıdır.


Özel Ordu Sevgi Hastanesi, hizmet sunduğu her alanda uzman kadroya verdiği önemi, laboratuvar konusunda da özenle sürdürmektedir.


 


BİYOKİMYA-HORMON-HEMATOLOJİ


 


Laboratuvarımız, 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.


Laboratuvarımızda geniş bir spektrumda sunulan biyokimya/hormon, hematoloji uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır.


Uluslararası kalite kontrol programlarına (Bio-Rad, EQAS Dış Kalite Progamı) katılan laboratuvarımızda, tüm cihaz ve malzemelerin kontrolleri ve bakımları, bilimsel öneriler doğrultusunda yapılmaktadır.


Rutin biyokimya analizleri  güvenilir kitlerle otoanalizörde yapılmaktadır.


Hemogram, 24 parametreli otomatize sistem ile çalışılmaktadır.


Uzman doktor tarafından değerlendirilen lökosit formülü, gerekli görüldüğünde hematoloji uzmanı tarafından da incelenmektedir.


Tam idrar analizi ,idrar analizöründe yapılmaktadır.


 


MİKROBİYOLOJİ


 


Mikrobiyolojide her tür kültür ve antibiyogram, standart yöntemlerle yapılmaktadır.


İdrar, endotrakeal aspirat ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde kantitatif kültür yapılmaktadır.


Üretilen tüm bakteriler, tür düzeyinde tanımlanarak rapor edilmektedir.


Antibiyogramlarda denenen antibiyotikler , standartlara uygun olarak , klinikte kullanılabilecek ilk seçenek ve alternatifleridir.


Dışkıda parazitolojik incelemeler, doğrudan yöntemi ile yapılmaktadır.


Hastanelerde ve özellikle yoğun bakımlarda giderek artan mantar enfeksiyonlarının çoğunu oluşturan mayalar için tür tayini yapılmaktadır.


 


Check-up (Dönemsel sağlık taraması)


Check-up (Dönemsel sağlık taraması) belirli hastalıklar ve riskler için kişiyi kontrol etmek amacıyla yapılan klinik muayene , laboratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin bütünüdür.


Laboratuvarımız hekimlerin denetiminde yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre farklılık gösteren sağlık kontrolü taraması için gerekli testleri (Check-up) yapmaktadır.


Hekim muayenesi sonrası gerekli biokimya, mikrobiyoloji, radyoloji , kardiyoloji tetkikleri istenmektedir.


Laboratuvarımız, isteme göre değişik "check-up" panelleriyle hizmet vermektedir*.


Standart panelimizde aşağıdaki laboratuvar testleri yer almaktadır.


 


             Kan sayımı


             Eritrosit sedimantasyon hızı


             CRP


             İdrar tahlili


             Açlık kan şekeri


             Üre


             Kreatinin


             AST(SGOT)


             ALT(SGPT)


             Kolesterol total


             HDL kolesterol


             LDL kolesterol


             Trigliseridler


             TSH


             HBsAg


             Anti-HCV


 


 


Standart testler, kansızlık, karaciğer hastalıkları(gizli sarılık , alkolik karaciğer hastalığı), böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, troid hastalıkları hakkında bilgi verir.


Muayene sonuçları, yaş, cinsiyet ve ailesel risklere göre istenen diğer testler de laboratuarımızda yapılmaktadır.


ÖZET


 


Özel Ordu Sevgi Hastanesi Laboratuvarı’nda:


24 saat /7 gün aralıksız hizmet verilmektedir.


Laboratuvarımızda, uzman koordinatörlüğünde alanında eğitimli ve deneyimli, 5 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 sekreter görev yapmaktadır.


Testler uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, kalite kontrol merkezleri denetiminde ((Bio-Rad), standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır.


Yaş, cinsiyet, risk faktörü ve doktor önerilerine göre check-up (dönemsel sağlık kontrolleri (check-up) yapılmaktadır.


 
 
 
İlgili Resimler
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Ameliyathane
- Acil Servis Hizmetleri
- Servisler
- Kalite
- Özel Uygulamalar
- Yetişkin Yoğun Bakımlar
- Poliklinikler
- Radyoloji
- Yenidoğan Yoğun Bakım
- Doğumhane
- -
 
 
 
Pro WEB