Banner
Acil Servis Hizmetleri
Acil Servis Hizmetleri
Özel Ordu Sevgi Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat

kesintisiz görev yapmaktadır.

Gündüz hastanede mevcut tüm branşlar tarafından desteklenen acil servis, gece de 

hastane içinde kendi birimlerinde nöbet tutan anestezi, kardiyoloji, , jinekoloji, çocuk 

hastalıkları ve radyoloji uzmanları tarafından desteklenmektedir. Diğer branşlarda ise 

nöbet tutan hekimlerimiz acil servisten çağrıldıkları zaman çok kısa bir süre içinde acil 

konsültasyona cevap vermektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, yatak başı monitörleri olan 

6 kişilik bir müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada 

yapılmaktadır. Bunun dışında bir travma odası, bir resüssitasyon odası, bir küçük 

müdahale odası ve bir muayene odası bulunmaktadır.

Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik, 24 saat boyunca en hızlı şekilde 

yapılmaktadır. Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanelerinin acil servisten 

kolay erişilebilir bir konumda olması her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi 

etme olanağı sağlamaktadır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Ameliyathane
- Servisler
- Kalite
- Özel Uygulamalar
- Yetişkin Yoğun Bakımlar
- Poliklinikler
- Radyoloji
- Laboratuvar
- Yenidoğan Yoğun Bakım
- Doğumhane
- -
 
 
 
Pro WEB